Maidir leis an Údarás Clárúchain Maoine

 

An tÚdarás Clárúcháin Maoine

Bunaíodh an tÚdarás Clárúcháin Maoine (ÚCM) ar an 4 Samhain 2006 faoi fhorálacha an Achta um Chlárú Gníomhas agus Teidil 2006.

Is comhlacht reachtúil é an tÚdarás a bhfuil a bhaill ionadaitheach do phríomhúsáideoirí agus do phríomhthomhaltóirí na seirbhísí clárúcháin maoine. Ghabh an ÚCM ionad Chláraitheoir na nGníomhas agus na dTeideal agus tá sé anois ar an "údarás clárúcháin" maidir le clárú maoine in Éirinn.

Na príomfheidhmeanna atá ag an ÚCM nua ná bainistiú agus rialú a dhéanamh ar Chlárlann na nGníomhas agus ar Chlárlann na Talún agus an córas clárúchán um theideal maoine a fhorleathnú agus a chur chun cinn. Feidhmíonn an ÚCM scéim bhunchíosanna freisin faoi na hAchtanna um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí.

Ár Misean