Clárlann na Talún

 

 

Bunaíodh Clárlann na Talún sa bhliain 1892 chun córas cuimsitheach agus sábháilte clárúcháin talún a sholáthar. Nuair a chláraítear teideal nó úinéireacht i gClárlann na Talún déantar na gníomhais a chomhdú sa Chlárlann agus iontráiltear an t-eolas uile cuí a bhaineann leis an maoin agus lena húinéireacht ar fhóiliónna atá mar chuid de na cláir i gClárlann na Talún. Coinníonn Clárlann na Talún Léarscáileanna Chlárlann na Talún i gcomhar leis na fóiliónna. Coinnítear idir fhóiliónna agus léarscáileanna i bhfoirm leictreonach.

Is é an príomhghnó atá ag Clárlann na Talún ná scrúdú a dhéanamh ar dhoiciméid dhlíthiúla agus léarscáileanna gaolta a chuirtear isteach mar iarratais ar chlárú, ciall a bhaint as éifeacht dhlíthiúil doiciméad den sórt sin agus a dtionchar dlíthiúil ar na clárlanna agus na léarscáileanna a thaifeadadh. Ós rud é gur taifead poiblí é clárlann talún na hÉireann, is féidir le duine ar bith na fóiliónna agus na léarscáileanna a iniúchadh, ach na táillí forordaithe a íoc.

Tá an teideal a thaispeántar ar an bhfóilió ráthaithe ag an Stát atá faoi cheangal slánú a dhéanamh ar aon duine a fhulaingíonn caillteanas trí dhearmad a dhéanann Clárlann na Talún. Féadfaidh ceannaitheoir mar sin glacadh leis an bhfóilió mar fhianaise ar theideal agus ní bheidh call dó na gníomhais chuí a léamh.

Clár Leictreonach na Talún

Clárú Talún in Éirinn

Seirbhísí Chlárlann na Talún