Reachtaíocht

 

 

Baineann an reachtaíocht atá liostáilte thíos le clárúchán maoine go sonrach agus is cuid é den bhonn ar a ndéantar clárúcháin.

Is ann do dhá chineál reachtaíochta, reachtaíocht phríomhúil i.e. Achtanna an Oireachtais, agus reachtaíocht thánaisteach, i bhfoirm Ionstraimí Reachtúla.

I gcásanna nach bhfuil leagan Gaeilge ar fáil, cuirtear an leagan Béarla ar fáil.

Tá an áirithe sin Treoracha Cleachtais agus Fógraí Oifige Dlí foilsithe ag an tÚdarás Clárúcháin Maoine mar threoirlínte ginearálta dár gcleachtais agus dár bpróisis. Cé gur déanadh tiomsú go réasúnta cáiréiseach ar na Treoracha Cleachtais agus ar na Fógraí Oifige Dlí seo, is chun treorach amháin iad agus níl aon éileamh á dhéanamh maidir lena gcruinneas ná a n-iomláine.

Cuirtear ar a súile d'úsáideoirí nach ionann nasc do Leabhar Reachtanna na hÉireann ar an suíomh gréasáin seo agus comhartha go raibh, ná go bhfuil i láthair na huaire, aon fholáireamh ar leith i reacht nó in ionstraim reachtúil i bhfeidhm. Moltar duit an séanadh ar shuíomh gréasáin Leabhar Reachtanna na hÉireann maidir leis an ábhar uile a fhoilsítear ar an suíomh sin, a léamh.

Achtanna an Oireachtais (liosta de na hAchtanna - ag tosú leis an gceann is déanaí)

Ionstraimí Reachtúla (liosta de na hI.R. - as tosú leis an gceann is déanaí)