Foirmeacha

Is féidir leagan Gaeilge de na bhFoirmeacha Iarratais thíosluaite a íoschóipeáil anois ar Microsoft Word.

Is foirmeacha iarratais ar chóipeanna deimhnithe de dhoiciméid nó seirbhísí comhchosúla iad na foirmeacha atá ar fáil anseo.

Tá clárú teidil i gClárlann na Talún faoi rialú an Achta um Chlárú Gníomhas agus Teidil 1964 & 2006 agus na Rialacha um Chlárú Talún 2012 & 2013 chomh maith le reachtaíocht iomchuí eile. Ní foláir na foirmeacha a bhfuil gá leo le haghaidh iarratas ar chlárúchán, arna fhorordú faoi na Rialacha, a léamh laistigh de chomhthéacs na Rialacha seo. Cuirtear naisc le roinnt foirmeacha ar fáil laistigh den Treoir Chleachtais nó an Fógra Oifige iomchuí.

Foirmeacha de chuid Chlárlann na Talún

Foirmeacha de chuid Chlárlann na nGníomhas

Bunchíosanna - Foirmeacha